Voornaamste thema's in de innovatieprojecten:
  • Strategie-ontwikkeling: Activity Based Management, Rendabiliteit van product-markt combinaties, In-outsourcing, Partnerships en eigen positionering in de waardeketen.

  • Workflow optimalisatie: Lean- & Quick Response Manufacturing

  • Lay-out & goederenstroom, automatisering werkplaats, investeringsbeslissingen

  • ERP en andere ICT-toepassingen

  • Assistieve hulpmiddelen en woningaanpassing ifv levensbestendig wonen

  • Zorg op afstand (Telemonitoring, Telecare), zelfredzaamheid in thuiszorg

  • Transmurale communicatie & gegevensdeling (informele zorg – eerstelijn - tweedelijn)

  • Cognitieve ondersteuning in arbeidsprocessen, zorg en onderwijs (doelgroep neuromotorische beperking)

Klanten:
trackrecord2018.jpg