Mijn visie op verandering: Innovatie + Dynamiek

Techniek en mens …

Reeds als kind was ik een verwoede 'knutselaar'. Dingen die niet optimaal functioneren triggeren mijn creativiteit en mijn drang om oplossingen te bedenken. Tezelfdertijd boeit het mij mateloos hoe mensen omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen. Niets geeft mij meer voldoening dan wanneer ik mensen ertoe kan verleiden om iets nieuws uit te proberen en hun eigen grenzen te verleggen.

 

Innovation Dynamics…

Ook organisaties functioneren niet optimaal. Er valt vaak zoveel te optimaliseren dat je niet weet waar eerst te beginnen. Tezelfdertijd zijn het enkel de mensen in je organisatie die daar verandering kunnen in brengen. Als ze willen. Als ze de oplossing zien. Als ze durven. Als we hen kunnen verleiden om iets nieuws uit te proberen en hun eigen grenzen te verleggen. No "Innovation" without "Dynamics".

Loopbaan en vorming

Na een klassieke humaniora studeerde ik af in Electro-Mechanica (KIH Oostende)

 

PHILIPS Brugge (1986 - 1996) bracht mij 10j expertise bij in arbeidsorganisatie en procesoptimalisering. In die periode verwierf ik APICS CIRM (Certified in Integrated Resource Management) en ISO9000 auditor.

In de 17j bij AGORIA & SIRRIS (1997 - 2013) begeleidde ik vele tientallen innovaties bij bedrijven, alsook samenwerkingsprojecten met actoren uit industrie, zorgsector, lokale overheden en kennisinstellingen.

Ik volgde opleidingen in o.m. Change Management, Procesadvisering, Solution Focused Coaching, Systeemdenken en Persoonlijk leiderschap.

Vanuit INNOVATION DYNAMICS (2014 - nu) was ik o.m. actief betrokken in diverse proeftuinen rond zorginnovatie.